Вечери в Антимовския хан

ВЕЧЕРИ В АНТИМОВСКИЯ ХАН
по едноименния сборник с разкази на Йордан Йовков

драматизация и постановка Орлин Дяков
сценография и костюми – Виолета Радкова

Участват: Мария Петкова, Любомир Кънев, Венцислав Петков,
Александър Узунов, Кадри Хабил, Йордан Крушков, Йовко Кънев,
Крум Берков и Михаил Атанасов

ЕХ, ТЕЗИ ВЕЧЕРИ В ЙОВКОВИЯ АНТИМОВСКИ ХАН

Всеки читател, който за първи път прочете Йовковите разкази от сборника му „Вечери в Антимовския хан“ неусетно така възкликва, защото след затварянето на последния разказ от този сборник остава в душата ни завинаги сладката омая от чудна смесица на чувства, разтърсващи емоции, драматизъм и романтичност – всичко онова, което преживяват и разказват Йовковите герои в Антимовския хан. Един хан, където под взора на ханджийката Сарандовица, обитателите преживяват или разказват живота си, съдбата си. В задушевната атмосфера на хана бликват поезията, драматизмът, романтизмът, безразсъдността в любовта, мъката и вопълът на българската душа. Затова „Вечери в Антимовския хан“ остава поетико -драматичният сборник, отразил душата на българина – стъпил на земята, но с поглед към небето. Велика проза – странна магия на поезия и суров реализъм.
Ех, тези вечери в Антимовския хан – колко мъка, но и колко любов има по българската земя…!
Ханът на Сарандовица в Антимово не беше само на кръстопът, а на място, дето се пресичаха много пътища…Та есенно време, тук започваха весели дни. Вън всякога можеха да се видят разпрегнати коля и докато прегладнелите коне дремеха под чуловете си, в хана свиреха гайди, чуваха се провиквания, а от време на време дюшемето захващаше да бумти, като че се продънваше под юнашката ръченица.

Posted in Портфолио, Репортаж.